Firma

O Nas…

Jeśli nie istniałaby Noc,
nie moglibyśmy mówić o Dniu,
bez Zła nie istniałoby Dobro,
bez Ciemności Jasność,
Jedno nadaje znaczenie Drugiemu…

Gryf – Strażnik Skarbu Apollina, Ciała Ozyrysa, Pucharu Wina Dionizosa, Koła Losu Nemezis, Życiodajnej Wody i Ognia, Zaprzęg Aleksandra Wielkiego, Strażnik Sal Tronowych. Z Gryfich Pazurów wykrywano ukrytą przez Wrogów truciznę…
Z żeber ponoć robiono najlepsze łuki, zaś z Lotek opierzenia strzał;
Czujność,
Szybkość,
Odwaga,
Wytrwałość,
Siła…
odrobina Pychy…

Biuro Ochrony “Gryf” zostało utworzone w 1990 roku. Skuteczność działania zawdzięcza: niekonwencjonalnym metodom dozoru fizycznego, ciągle unowocześnianemu systemowi zabezpieczenia technicznego, a także doskonaleniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez personel na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej firmy. Przy doborze pracowników stosowane są bardzo wysokie kryteria, co pozwala na wyselekcjonowanie osób dysponujących odpowiednim przygotowaniem, wiedzą i umiejętnościami do wykonywania zadań o wysokim stopniu trudności.