Ochrona fizyczna

Obiekty

Najwyższa jakość usług mająca na uwadze bezpieczeństwo Naszych Klientów. Doświadczenie w zakresie zapobiegania napadom, kradzieżom, włamaniom, zniszczeniom oraz aktom wandalizmu. W sytuacji zagrożenia pracownicy ochrony stacjonarnej mają możliwość wezwania zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego. W skład grup interwencyjnych wchodzą wyłącznie pracownicy licencjonowani, sprawdzeni i odpowiednio przeszkoleni.

Place budowy

Ochrona wydzielonych i najczęściej ogrodzonych miejsc, przeznaczonych do prowadzenia prac budowlanych (wznoszenie, remont, rozbiórka obiektów budowlanych, budowane obiekty, jak i wszystkie elementy tymczasowe: budynki administracyjne i socjalne, składy materiałów).

Ochrona osobista

Zapewnienie bezpieczeństwa i nietykalności osobistej.