Imprezy okolicznościowe

Eliminacja potencjalnych zagrożeń oraz zagwarantowanie uczestnikom bezpieczeństwa. Współpraca ze służbami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego.